bevezetés a szótárról visszajelzés beta
találat/oldal:  nyelv: 
Kínai–magyar szótár
© 2008

használati útmutató
Nincs telepített kínai betűtípusom

"gěi": 2 találat

() gěi 1. ad, adományoz; [prepozícióként] -nak/-nek; 。 Nem telefonálok neked.; [igei eredménykiegészítőként] -nak/-nek; 。 Zhangsan küldött nekünk egy könyvet.; 2. enged; 。 Mutasd csak meg, hadd lássam!; 3. [passzív szerkezet segédszava; vagy a cselekvő előtt, vagy (a cselekvő kifejezetlen volta esetén) az ige előtt, vö. ; más esetekben kifejezett a cselekvő után, az ige előtt, nyomatékosító-ként]; 。 Ellopták a táskámat. /; 。 A táskámat Lisi ellopta. /; 。 A táskámat Lisi ellopta.; →
gěiyǐ ad, adományoz; alapos figyelmet szentel vminek;