Előszó és köszönetnyilvánítás


Ennek a szótárnak az ezredforduló táján elkezdett elkészítését az tette lehetővé, hogy számítógépen megkaptam azt a mintegy 75 ezer címszót tartalmazó litván értelmező szótárt (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas), amelyet a Litván Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete és Matematikai-Informatikai Intézete készített 1993-ban. (Illesse ezért hálás köszönet a Litván Nyelvtudományi Intézet akkori igazgatóját, prof. habil. dr. Algirdas Sabaliauskast, illetve a Matematikai-Informatikai Intézet Tudományos Kutatások Automatizálása Laboratóriumának akkori vezetőjét, dr. Valentinas Černiauskast. Ugyancsak itt, mindjárt az elején kell köszönetet mondanom a Morphologic Kft igazgatójának, dr. Prószéky Gábornak, aki megtanított a számítógépes szótárkészítésre, s aki az első pillanattól kezdve biztosította a technikai hátteret.) Ez az adatbázis – amely nélkül elkezdeni sem tudtam volna a munkát –, képezi a szótár alapját: nem csak a szavak döntő többsége, hanem az összes példa is innen származik. Ez volt az az alap, amelyet azután egy litván gyakoriság-szótár alapján több ezer informatikai, szleng, vulgáris és egyéb kifejezéssel, valamint a leggyakoribb litván keresztnevek és a legfontosabb földrajzi nevek jegyzékével kiegészítettünk.

Munkámba 2003-tól bekapcsolódott három munkatársam. A legkorábban dr. Laczházi Aranka, aki a Litván Nyelvtudományi Intézet Lexikográfiai Központja tudományos főmunkatársának, dr. Rita Šepetytė-nek az önzetlen segítségét is igénybe véve folyamatosan és többször is lektorálta, majd szerkesztette az elkészült részeket. A második lektor a budapesti ELTE litván lektora, Ričardas Petkevičius volt, s ő végezte el azt a hatalmas és nehéz munkát is, amit a szóbokrok kialakítása jelent. S végül az utolsó időszakban harmadik lektorként-szerkesztőként bekapcsolódott a munkába Tölgyesi Beatrix is. A szótár – mely nélkülük aligha készült volna el – végső formáját e kis csapat folyamatos együttműködésében nyerte el.

Köszönettel tartozunk továbbá a Vilniusi Egyetem Litván Nyelvészeti Tanszéke munkatársának, Joana Pribušauskaitėnek, aki a szerkesztők által végleges formába öntött nyelvtani táblázatokat elkészítette.

Mindegyikük munkája növelte a szótár értékét, melynek hibáiért, fogyatékosságaiért viszont egyedül engem terhel felelősség.

Hála a Litván Köztársaság budapesti nagykövetének, Darius Semaška úrnak, aki tudott a készülő szótárról és diplomatától szokatlan módon szívén viselte kiadásának nehéz ügyét, sikerült munkahelyem, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és a Litván Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete között kapcsolatot létesíteni. A vilniusi intézet igazgatónője, doc. dr. Jolanta Zabarskaitė, valamint a Lexikográfiai Központ vezetője, dr. Zita Šimėnaitė kiadásra érdemesnek találta a munkát, s ily módon a két intézet szerződése értelmében a Budapesten készült szótár közös kiadásként Vilniusban jelenik meg. Az utolsó köszönő szó ezért ne csak a vilniusi intézeté legyen, hanem munkahelyemé is, amelyik lehetőséget biztosított számomra a munka elvégzéséhez.

Budapest, 2007. május Bojtár Endre