Kezdőlap arrow Termékek arrow A fordítás minőségéről
Bejelentkezés

Kosár

Bevásárlókosár megtekintése
Bevásárlókosara pillanatnyilag üres.

1. magyar referenciafordítás

Az Európai Ombudsman
Bepillantás

Problémája van az EU adminisztrációval?
Lépjen kapcsolatba az Europai Ombudsmannal


Ki az ombudsman?

Az ombudsman intézményét 1992-ben a Maastrichti Szerződés állította fel. Az Európai Parlament 1995-ben választotta meg az első ombudsmant. 2003. április 1-től P. Nikiforos Diamandouros professzor, volt görög ombudsman tölti be a pozíciót.

Mi az ombudsman feladata?

Az európai ombudsman feladata az Európai Közösség intézményei és szervei, mint például az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa vagy az Európai Parlament, helytelen eljárásainak kivizsgálása és a vizsgálat eredményének jelentése. Hatásköre alól - és csakis bírósági mivoltukban - az Európai Bíróság és az Elsőfokú Bíróság képeznek kivételt. Az ombudsman általában benyújtott panaszok alapján indít vizsgálatot, de önmaga is kezdeményezhet kivizsgálást.

Ki nyújthat be panaszt?

Panaszt az Unió bármely polgára, valamint az EU bármely tagállamában törvényesen bejelentett természetes személy vagy hivatalosan nyilvántartott irodával rendelkező jogi személy tehet. A panaszokat az ombudsmanhoz levélben, faxon vagy e-mailen lehet benyújtani.

Meddig terjed az ombudsman hatáköre?

Az ombudsman vizsgálati hatásköre igen széles. A Közösség intézményei és szervei kötelesek az ombudsman rendelkezésére bocsátani bármely általa igényelt információt és iratot. A tagállamok szintén kötelesek részére biztosítani a Közösség intézményei és szervei által elkövetett ügyintézési hibák tisztázásához szükséges adatokat.Amennyiben az ügy a kivizsgálás ideje alatt nem oldódik meg, az ombudsman "barátságos megoldásként" olyan egyeztetést kezdeményez, amely orvosolja az ügyintézési hibát, és a panaszos megelégedésére szolgál. Ha ez az egyeztetési kísérlet nem jár sikerrel, akkor az ombudsman javaslatot tehet az eset megoldására. Amennyiben az érintett intézmény nem fogadja el ezt a javaslatot, úgy az ombudsman különleges jelentést tehet az ügyről az Európai Parlamentnek.

A benyújtható panaszok fajtái

Az európai ombudsmanhoz benyújtott panaszok többsége ügyintézési késést, a rendszer átláthatatlanságát vagy az információhoz való hozzáférés megtagadását érinti. Néhány eset az intézményeknek és alkalmazottaiknak munkaügyi kérdéseivel, az alkalmazottak toborzásával vagy a folyamatban lévő versenypályázatokkal foglalkozik. Más ügyek témája az intézmények és magánvállalatok közötti szerződések, mint például a szerződés hirtelen felbontása.

Nyilvános információ

"The European Ombudsman - Could he help you?" ("Az európai ombudsman - Segíthetne Önnek?") című kiadvány, amely panasznyomtatványt is tartalmaz, az ombudsman irodájától igényelhető. Az ombudsman a tevékenységéről minden évben jelentést tesz az Európai Parlamentnek. Az éves jelentést az Unió minden hivatalos nyelvére lefordítják. Az ombudsman saját weboldallal is rendelkezik, amely friss és részletes információt ad munkájáról. Ezenkívül hivatalos látogatást tesz az összes európai tagállamba, mely során lehetősége nyílik rá, hogy munkáját közvetlenül is bemutathassa a polgároknak.

Néhány példa az ombudsman közbenjárását követően megoldódott esetekre

Szerződéses viták

Kifizették az alvállalkozó számláját, miután az ombudsman rugalmas eljárást javasolt

Egy alvállalkozó panaszt tett az ombudsmannál, hogy az Európai Bizottsággal kötött szerződésének egyik cikkelye alapján igazságtalan módon hátrányos helyzetbe került. A cikkely szerint a fővállalkozó számláját addig nem fizetik ki, amíg be nem nyújtotta összes alvállalkozója költségelszámolását. Mivel volt olyan alvállalkozó, aki nem nyújtotta be időben a költségelszámolását, a Bizottság nem fizette ki a számlát. Az ombudsman javaslata alapján a Bizottság felkérte a fővállalkozót, hogy nyújtsa be a megkapott költségelszámolásokat, hogy ki lehessen fizetni azokat az alvállalkozókat, akik betartották a beadási határidőt.

Az átláthatóság hiánya

Az ombudsman közbenjárására az Európai Tanács a Statewatch rendelkezésére bocsátotta a kért dokumentumokat

A nagy-britanniai székhelyű információs központ, a Statewatch, melynek feladata a polgári szabadságjogok ellenőrzése az EU-ban, panaszt tett az ombudsmannál, hogy a Tanács megtagadta tőle a "Senior Level Group" elnevezésű magas szintű szakértői csoport és az "EU-US Task Force" nevű európai-amerikai közös harccsoport napirendjéhez való hozzáférést. A Tanács azt állította, hogy ezek a dokumentumok nem az ő, hanem a Főtitkárság "birtokában vannak", és hogy itt "nem ugyanarról" az intézményről van szó. Az ombudsman nem fogadta el ezt az érvet, kiemelve, mennyire fontos az, hogy az európai polgároknak az adatokhoz való hozzáférése a lehető legnagyobb mértékben biztosítva legyen, és hangsúlyozva, hogy az adatokhoz való hozzáférés jogát garantáló szabályokat tiszteletben kell tartani. Ezt követően a Tanács felülvizsgálta a döntését, és a panaszos rendelkezésére bocsátotta az igényelt dokumentumokat.

Fizetési késedelem

Az ombudsmanhoz intézett panasza után egy német vállalat kamatostól megkapta az 1995 óta esedékes követelését

Egy német tanácsadó vállalat azt panaszolta, hogy a Bizottság még hat év elteltével sem fizette ki számlájának utolsó részletét. A vállalat még 1994-ben leadta a szükséges programjelentést és a pénzügyi kimutatást. Az ombudsman kiderítette, hogy a programot érintő iratok a Bizottság szakértői tanácsadó irodájában voltak. Az irodát időközben feloszlatták, és a szóban forgó iratok a belga igazságügy hatáskörébe kerültek, ezért nem tudott a Bizottság többé hozzáférni a dokumentumokhoz. Az ombudsman vizsgálata során a Bizottság megkapta az anyag másolatát, és ezek alapján kifizette a számla utolsó részletét, valamint az összeg után 1995 óta járó kamatot.

A védelmi jog megsértése

Az ombudsman vizsgálata nyomán a Bizottság lépést tett a polgári jogok védelmének érdekében

Egy görög állampolgár a Bizottsághoz mint "a szerződések őréhez" fordult ügyével. Beadványában azt állította, hogy a görög hatóságok megsértették a közösségi nyilvános közbeszerzési törvényt a thesszaloniki metró építési megbízásának odaítélésénél. A panaszos később kétségbe vonta, hogy a Bizottság helyesen vizsgálta-e ki és zárta-e le az ügyet. Az ombudsman megállapította, hogy a Bizottság helytelenül informálta a panaszost az ügy lezárásának okairól és anélkül zárta le az ügyet, hogy a panaszosnak valódi esélyt adott volna további bizonyítékok bemutatására. Az ombudsman kifogásolta a Bizottságnak a panaszossal való bánásmódját, és egy olyan szabályzat kidolgozását javasolta, amely meghatározza, hogy a Bizottság "a szerződések őreként" miként járjon el a polgárokkal. 2002. március 20-án a Bizottság ezen problémáról szóló közleményt adott ki a Parlamentnek és az ombudsmannak.

Így fordulhat az ombudsmanhoz

A nyílt piacgazdálkodás fontos feltétele a hatékony verseny. Csökkenti az árakat, emeli a minőséget, szélesebb kínálatot teremt a vásárlók számára és hatására virágzik a technológiai innováció. A verseny viszont csak úgy valósítható meg, ha rögzítjük a tisztességes játszma szabályait, amelyeket mind az üzleti élet szereplői, mind a kormányok betartani kötelesek. Az Európai Uniót már régóta felruházták azzal a hatalommal, hogy biztosítsa a szabályok tiszteletben tartását minden olyan esetben, amikor az áruk és szolgáltatások áramlásáról van szó az Európai Unióban.
 
OLDALTÉRKÉP | ELÉRHETŐSÉG | ADATVÉDELEM | SZERZŐI JOGOK | VÁSÁRLÁSI TUDNIVALÓK