Kezdőlap arrow Termékek arrow A fordítás minőségéről
Bejelentkezés

Kosár

Bevásárlókosár megtekintése
Bevásárlókosara pillanatnyilag üres.

2. magyar referenciafordítás

Az európai ombudsmanról
röviden

Problémája van az EU-adminisztrációval?
Keresse meg az európai ombudsmant!


Ki ő?

Az Európai Ombudsman intézményét a Maastrichti Szerződés hozta létre 1992-ben. Az Európai Parlament 1995-ben választotta meg az első ombudsmant. 2003. április 1-je óta P. Nikiforos Diamandouros professzor, Görögország korábbi nemzeti ombudsmanja, tölti be a hivatalt.


Mi a feladata?

Az Európai Ombudsman az Európai Közösség intézményein és szervein, belül például az Európai Bizottságban, az Európai Unió Tanácsában történő hivatali visszaéléseket vizsgálja, és jelentést tesz rólik. Hatáskörébe csak a bírósági tevékenységet végző Európai Bíróság és az Elsőfokú Bíróság nem tartozik bele. Az ombudsman általában a panaszok alapján indít vizsgálatot, de saját maga is kezdeményezhet ilyet.

Ki és hogyan nyújthat be panaszt?

Az Unió bármely polgára, illetve bármely olyan természetes vagy jogi személy panaszt nyújthat be az ombudsmanhoz postán, faxon vagy e-mailben, aki valamely tagállamban be van jelentve vagy ott bejelentett irodával rendelkezik. Panaszbejelentő űrlapot az ombudsman hivatalától lehet beszerezni, továbbá letölthető az ombudsman honlapjáról is.

Milyen hatásköre van?

Az ombudsman széles vizsgálati hatáskörrel rendelkezik. A Közösség intézményei és szervei kötelesek megadni neki a kért információt, és hozzáférést biztosítani a szóbanforgó adatokhoz. A tagállaom szintén kötelesek megadni neki minden olyan információt, ami segíthet tisztázni a Közösség intézményeinél és szerveinél történt visszaélési eseteket. Ha az eset nem oldódik meg kielégítően a vizsgálatok során, az ombudsman megpróbál olyan barátságos megoldást találni, amely orvosolja a visszaélési esetet, és a panaszos megelégedésére szolgál. Ha az egyeztetési kísérlet nem jár sikerrel, az ombudsman javaslatot tehet az eset megoldásra. Ha az intézmény nem fogadja el a javaslatait, az ombudsman különleges jelentést tehet az ügyről a Európai Parlamentnek.

A benyújtható panaszok típusai

Számos, az Európai Ombudsmannak benyújtott panasz adminisztratív késésekkel, az átláthatóság hiányával, illetve az információhoz való hozzáférés megtagadásával kapcsolatos. Néhány az intézmények és munkatársaik közötti munkakapcsolatot, a munkaerő-toborzást és a pályázatok lefolytatását érinti. Mások az intézmények és a magáncégek közötti szerződéses viszonyokkal foglalkoznak, például egy szerződés hirtelen felbontása esetén.

Közérdekű információ

A panaszbejelentő űrlapot is tartalmazó, "Az Európai Ombudsman - Segíthetek?" című brosúra beszerezhető az ombudsman hivatalától. Az ombudsman minden évben benyújtja éves jelentését az Európai Parlamentnek. Az éves jelentést az Unió valamennyi hivatalos nyelvére lefordítják. Az ombudsmannak honlapja is van az interneten, amely részletes és friss információt nyújt a tevékenységéről. Végül, az ombudsman hivatalos látogatásokat tesz valamennyi tagállamba, ami lehetővé teszi számára, hogy a polgároknak közvetlenül is bemutassa munkáját.

Példák olyan esetekre, amelyek az ombudsman közbenjárásának nyomán oldódtak meg

Szerződéses problémák

Fizettek az angol alvállalkozónak, miután az ombudsman rugalmas megközelítést javasolt

Egy angol alvállalkozó panaszt tett az ombudsmannál, hogy igazságtalanul megbüntették a Bizottsággal kötött szerződés egyik cikkelye miatt. A cikkely kimondta, hogy a fővállalkozónak nem fizetnek, amíg össze nem gyűjtötte az összes alvállakozója költségelszámolását. Mivel nem minden alvállalkozó nyújtotta be időben a költségelszámolását, a Bizottság visszatartotta a kifizetést. Az ombudsman javaslatát követően a Bizottság megkérte a fővállalkozót, hogy nyújtsa be a beérkezett költségelszámolásokat, így ki lehetett fizetni azokat az alvállalkozókat, akik betartották a határidőt.

Az átláthatóság hiánya

A Tanács kiadta a dokumentumokat a Statewatchnak, miután az ombudsman beavatkozott

Az angliai székhelyű Statewatch csoport, amely a polgári szabadságjogokat ellenőrzi az EU-ban, panaszt tett az ombudsmannál, miután a Tanács megtagadta a hozzáférést a "Legfelső szintű csoport" és az "EU-USA Harccsoport" napirendjéhez. A Tanács azt állította, hogy a dokumentumok "nem a Tanács birtokában vannak", hanem a Főtitkárságnál, amely intézmény "különbözik" a Tanácstól. Az ombudsman visszautasította ezt az érvet, kiemelve annak fontosságát, hogy az európai polgárok számára a lehető legszélesebb körben biztosítani kell a hozzáférést az információkhoz és annak szükségességét, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférés jogáról szóló szabályokat be kell tartani. A Tanács felülvizsgálta eredeti döntését, és biztosította a panaszosnak a hozzáférést a dokumentumokhoz.

Késedelmes fizetés

Egy német cégnek kifizették a tartozását és a kamatokat 1995-től, miután panaszt tett az ombudsmannál

Egy német tanácsadó cég panaszt tett, hogy a Bizottság hatéves késés után sem fizette ki díjának utolsó részletét. A cég 1994-ben benyújtotta a szükséges programjelentést és a pénzügyi kimutatást. Az ombudsman kiderítette, hogy a programhoz kapcsolódó iratokat a Bizottság szakértő tanácsadó irodájában (TAO) tárolták. Ezt az irodát később bezárták, és a fontos iratokat a belga igazságszolgáltatás leplombálta, ami azt jelentette, hogy a Bizottságnak nem volt ezekhez hozzáférése. Az ombudsman kiderítette, hogy bár a késés egy része valószínűleg annak számlájára írható, hogy a TAO nem foglalkozott az esettel, a Tanácsot nem lehet felmenteni a feleősség alól. Vizsgálata során a Tanács kapott egy példányt az iratokból, és kifizette az utolsó részletet és az 1995-től járó kamatokat.

A védelmi jog megsértése

A Tanács lépéseket tett a polgárok jogainak megvédésére a védelmi esetekben az ombudsman vizsgálatát követően

Egy görög polgár egy üggyel kereste meg a Tanácsot, azt állítva, hogy a görög hatóságok megsértették a közösségi nyilvános közbeszerzési törvényt, amikor odaítélték a thessaloniki metró építésének megbízását. Később a panaszos kétségbe vonta azt a módot, ahogyan a Tanács kivizsgálta és lezárta az ügyét. Az ombudsman kiderítette, hogy a Tanács félretájékoztatta a panaszost a vizsgálat lezárásának okait illetően, és anélkül zárta le az ügyet, hogy valódi lehetőséget adott volna a panaszosnak további bizonyítékok bemutatására. Kifogásolta a módot, ahogyan a Tanács a panaszt kezelte, és javasolta, hogy hozzanak létre egy szabályzatot, amely meghatározza, hogyan kezelje a Tanács a polgárokat a védelmi eljárás adminisztratív szintjén. 2002. március 20-án a Bizottság közleményt adott ki a problémáról az ombudsmannak és az Európai Parlamentnek.

Kapcsolat az ombudsmannal

A hatékony verseny kulcsfontosságú a nyílt piacgazdaságban. Csökkenti az árakat, emeli a minőséget, és bővíti a vásárlók választási lehetőségeit. A verseny lehetővé teszi, hogy virágozzék a technológiai innováció. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, lényeges a fair play a vállalkozások és a kormányok részéről. Az Európai Bizottságnak kiterjedt jogköre van ahhoz, hogy biztosítsa a termékek és szolgáltatások tisztességes kereskedelméről szóló európai uniós szabályok betartását.
 
OLDALTÉRKÉP | ELÉRHETŐSÉG | ADATVÉDELEM | SZERZŐI JOGOK | VÁSÁRLÁSI TUDNIVALÓK