Kezdőlap arrow Termékek arrow A fordítás minőségéről
Bejelentkezés

Kosár

Bevásárlókosár megtekintése
Bevásárlókosara pillanatnyilag üres.

3. magyar referenciafordítás

Az Európai Ombudsmanról röviden

Gondja van az EU adminisztrációval?
Lépjen kapcsolatba az Európai Ombudsmannal!

Ki Ő?

Az Euópai Ombudsman intézményét a Maastricht egyezmény hívta életre 1992-ben. Az első Ombudsmant az Európai Parlament választotta meg 1995-ben. 2003. április elseje óta P. Nikiforos Diamandouros professzor, Görögország korábbi nemzeti ombudsmanja tölti be ezt a tisztséget.

Mi a feladata?

Az Euópai Ombudsman vizsgálja ki és tesz jelentést az Európai Közösség intézményeiben és testületeiben ­ pl. az Európai Bizottságban , az Európai Uniós Tanácsban, és az Európai Parlamentben ­ előforduló visszaélésekről. Csak a törvényszéki feladatokban eljáró Legfelső és Elsőfokú bíróság nem esik a hatáskörébe. Az Ombudsman általában bejelentések alapján folytat, de saját kezdeményezéssel is indíthat vizsgálatokat.

Ki és hogyan tehet panaszt?

Az Unió bármely polgára, vagy a tagállamokban tartózkodó, illetve bejelentett céggel rendelkező bármely jogi vagy természetes személy panaszt tehet az Ombudsmannál levélben, faxon vagy e-mailben. A panaszhoz nyomtatvány igényelhető az Ombudsmani irodábnan, vagy letölthető az Ombudsmani honlapról.

Mi a jogköre?

Az Ombudsman széleskörű vizsgálati jogkörrel rendelkezik. AZ Európai Közösség intézményei és testületei kötelesek az általa kért információkat kiadni, és betekintést engedni az érintett iratokba. A tagállamok kötelesek adatokkal szolgálni, hogy felderíthetők legyenek a Közösség intézményei és testületei által elkövetett hivatali visszaélések. Amennyiben az eset a vizsgálatok során nem rendeződik kielégítően, az Ombudsman barátságos megoldást keres, hogy a hivatali visszaélést orvosolja, és a panasztevőt megnyugtassa. Amennyiben a békéltető kísérlet eredménytelen, az Ombudsman javaslatot tehet az ügy rendezésére. Ha az intézmény nem fogadja el a javaslatait, az Ombudsman speciális jelentést tehet az ügyről az Európai Parlamentnek.

Az elfogadható bejelentések alapesetei

Az Euópai Ombudsmanhoz bejelentett panaszok nagy része hivatali késedelemmel, az átláthatóság hiányával és az információszolgáltatás megtagadásával foglalkozik. Néhány az intézmények és dolgozóik kapcsolatára, a tagtoborzásra és a versenypolitikára panaszkodik. Mások az intézmények és magáncégek közötti szerződésekre vonatkoznak, például egy szerződés hirtelen felbontása esetén.

Nyilvános tájékoztatás

Az „Euópai Ombudsman – Tud segíteni Önnek?” című kiadvány beszerezhető az Ombudsmani hivatalban, és tartalmazza a. bejelentéshez a formanyomtatványt. Az Ombudsman évenként megtartja éves beszámolóját az Európai Parlament előtt. Ezt a beszámolót az Unióban használt összes hivatalos nyelvre lefordítják. Az Ombudsman internetes honlapja részletes és naprakész információkkal szolgál a tevékenységéről. Végül pedig, az Ombudsman hivatalos látogatásokat tesz a tagországokba, ami lehetővé teszi, hogy a polgároknak közvetlenül mutassa be munkáját.

Példák az Ombudsman közbenjárásával megoldott ügyekre

Szerződéssel kapcsolatos problémák

Egy egyesült-királyságbeli alvállalkozót kifizettek, miután az Ombudsman rugalmas megoldást javasolt

Egy egyesült-királyságbeli alvállalkozó panaszt emelt, mert a bizottsági szerződés egy paragrafusa miatt igazságtalanul megbüntették. A paragrafus kimondta, hogy a fővállalkozót addig nem fizetik ki, amíg az összes alvállalkozó költség-kimutatását be nem nyújtja. A fővállalkozó, mivel nem kapta meg időben az összes költség-kimutatást, késett a kifizetéssel. Az ombudsman ajánlata alapján a Bizottság a fővállalkozótól bekérte a beérkezett költség-kimutatásokat, így a határidőt betartó alvállalkozókat kifizették.

Az átláthatóság hiánya

CouncilAz Ombudsmann közbenjárására a Tanács hozzáférhetővé tette a dokumentumokat a Statewatch számára

Az Egyesült-királyságban alapított, a polgárjogokat ellenőrző Statewatch csoport panaszt tett az Ombudsmannál, miután az (Európai Uniós) Tanács megtagadta a betekintést a Felső szintű csoport és a EU-US munkacsoport napirendi pontjaiba. A Tanács azt állította, hogy a dokumentumokat nem ő, hanem az Általános Titkársága őrzi, mely tőle „különböző” intézmény. Az Ombudsman elutasította ezt az érvet, hangsúlyozva a fontosságát annak, hogy az európai polgároknak a lehető legnagyobb mértékben biztosítani kell az információkhoz való hozzáférést, és tiszteletben kell tartani a dokumentumokba való betekintés jogára vonatkozó szabályokat. A Tanács felülvizsgálta az első döntését, és lehetővé tette a panaszosnak a dokumentumokba való betekintést.

Delayed payment

Miután panaszt tett az Ombudsmannál, egy német cégnek kifizették a pénzt és a kamatot 1995-től

Egy német tanácsadó cég panaszt tett, mert a Bizottság 6 évi késedelem után még mindig nem fizette ki a honoráriuma utolsó részletét. A cég 1994-ben átadta a szükséges jelentést a programról, és a pénzügyi mérleget. Az Ombudsman rájött, hogy a programmal kapcsolatos aktákat a Bizottság műszaki támogatási irodája (TAO) őrzi. Ezt az irodát később bezárták, és a vonatkozó aktákat a Belga bíróság lepecsételet, ami azt jelentette, hogy a Bizottság nem tudott hozzáférni. Az Ombudsman úgy találta, hogy bár a késedelem egy része a TAO mulasztásának lehet a következménye, mert nem foglalkozott az üggyel, a Bizottságot nem lehet felmenteni. A vizsgálat folyamán a Bizottság kapott egy példányt az aktákból, és kifizette az utolsó részletet és a kamatot 1995-től.

A védelem jogsértése

Az Ombudsman vizsgálata után a Bizottság indítványozza, hogy védjék meg az emberi jogokat a szabálysértési ügyeknél

Egy görög állampolgár a Bizottság elé hozott egy ügyet, azt állítva, hogy a görög hatóságok megsértették a közösségi közbeszerzési törvényt, amikor odaítélték a thessaloniki metróépítés beruházását. A panaszt tevő ezután megkérdőjelezte a módot, ahogy a Bizottság kivizsgálta és lezárta az ügyet. Az Ombudsman úgy találta, hogy a Bizottság félreinformálta a panaszost a vizsgálat lezárásának okairól, és úgy zárta le az esetet, hogy nem adott a panaszosnak valódi esélyt arra, hogy további bizonyítékokat mutasson be. Bírálta a Bizottságot a panasz kezelése miatt, és javasolta, hogy egy állítsanak össze egy jogszabály-gyűjteményt, amely megszabja, hogyan kell a Bizottságnak a polgárokkal foglalkozni a szabálysértési eljárás közigazgatási szintjén. 2002. március 20-án a Bizottság előterjesztett egy ezzel a kérdéssel foglalkozó indítványt az Ombudsmannak és az Európai Parlamentnek.

Hogyan lehet kapcsolatba kerülni az Ombudsmannal?

A hatékony versengés döntő egy szabadpiaci gazdaságban. Letöri az árakat, emeli a minőséget, és növeli a fogyasztó választási lehetőségét. A verseny fellendíti a technológiai újításokat. Hogy mindez megtörténjen, alapvető a fair play üzleti és kormányzati részről egyaránt. Az Európa Bizottság széles jogkörrel rendelkezik, hogy biztosítsa az európai uniós szabályok betartását a versenyegyenlőségben az áruk és szolgáltatások terén.

 
OLDALTÉRKÉP | ELÉRHETŐSÉG | ADATVÉDELEM | SZERZŐI JOGOK | VÁSÁRLÁSI TUDNIVALÓK