Kezdőlap arrow Termékek arrow Könyvek arrow Prószéky Gábor: Számítógépes nyelvészet
Bejelentkezés

Prószéky Gábor: Számítógépes nyelvészet

2 000 Ft
Az ár az áfát tartalmazza.

Prószéky Gábor: Számítógépes nyelvészet – Természetes nyelvek használata számítógépes rendszerekben című könyvének átdolgozott, elektronikus kiadása.

Tartalom:
Bevezetés
Áttekintés
A számítógépes nyelvészet különböző nézőpontokból
 Külső hatások a számítógépes nyelvészet fejlődésében
 A számítógép számára alkalmas nyelvi leírás szintjei
 Kutatások és alkalmazások a számítógépes nyelvészetben
A számítógépes feldolgozás szempontjából legfontosabb természetesnyelvi jelenségek
 Lexikai többértelműség
 Képzett szavak, összetett szavak, főnévi jelzők
 Szerkezeti többértelműségek
 Vonzatok, esetkeretek, idiómák
 Távoli összetevők
 Beágyazás, önbeágyazás, rekurzió
 Kihagyásos szerkezetek
 Kérdések
 Aktuális mondattagolás
 Tagadás
 Determinánsok és kvantorok
 A jelző és a jelzett szó viszonya
 Hasonlító szerkezetek
 Névmások és más referenciális elemek
 Előfeltevések, faktivitás
 Beszédaktusok
 Összetett és átszövődött mondatok
 Központozás, kötőszavak, felsorolás, azonosítás
A természetes nyelvek leírásának kapcsolata a formális nyelvek elméletével
Módszerek és formalizmusok
A természetes nyelvek számítógépes elemzési módszerei
 Függőségi és sztratifikációs nyelvtanok
 Kategoriális nyelvtanok
 A szisztematikus nyelvtan
 Mondatszerkezetű nyelvtanok
 Transzformációs nyelvtanok
 Füzérbővítő nyelvtanok
 Fabővítő nyelvtanok
 A kiterjesztett mondatszerkezetű nyelvtanok
 Funkcionális nyelvtanok
 Metamorfózis nyelvtanok
 Hálónyelvtanok
 Előrenéző nyelvtanok
 Faátalakító rendszerek
A természetesnyelvi jelentések és a tudás reprezentációja
 A természetesnyelvi szövegek logikai reprezentációja
 Szemantikus hálók és keretek
 Diskurzusreprezentációs elméletek
 Szószakértő elemzés
Működő rendszerek
Információszerző rendszerek
 Szövegmegértő rendszerek
 Szövegkivonatoló rendszerek
Generáló rendszerek
 Mondatszintetizáló rendszerek
 Szöveggeneráló rendszerek
 Történet-összeállító rendszerek
Párbeszédes rendszerek
 Adatbázis-kezelő rendszerek
 Kérdés-válasz rendszerek
Fordító rendszerek
 A gépi fordítás alapvető típusai és technikái
 A gépi fordítás történeti áttekintése
 A legnevesebb gépi fordító rendszerek
Szabad szórendű nyelvek feldolgozása
Szabad szórendű nyelvek számítógépes feldolgozása
 Morfológiai problémák
 Szintaktikai problémák
A japán nyelvvel kapcsolatos számítógépes kutatások
 Az (írott) japán szövegek speciális tulajdonságai
 Japán szövegek morfológiai elemzése
 Japán szövegek szintaktikai feldolgozása
A finn nyelvvel kapcsolatos számítógépes kutatások
 A finn morfológia
 A finn szintaxis
A magyar nyelv feldolgozása
A magyarországi számítógépes nyelvészet történeti áttekintése
 A gépi fordítási korszak: 1960-1966
 A dokumentációs nyelvészeti csoport korszaka: 1967-1971
 A lexikológiai korszak: 1972-1978
 Az újraindulás kora: 1979-
Kísérletek magyar szövegek számítógépes elemzésére és generálására
 A magyar nyelv lexikológiájának számítógépes feldolgozását támogató rendszerek
 A magyar morfológia számítógépes modelljei
 A magyar szintaxis számítógépes feldolgozása
Egy tervezett rendszer vázlata
 A lexikon és a morfológiai szint leírása
 A szintaktikai szint leírása
 Magyar nyelvű szerkezetek ANAGRAMMA-szabályok
Irodalomjegyzék, index
Irodalomjegyzék
Index
UtószóA kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Prószéky Gábor: Számítógépes nyelvészet című könyvének átdolgozott, elektronikus kiadásának letöltése.A letöltéshez szükséges a terméksorszám.
 


OLDALTÉRKÉP | ELÉRHETŐSÉG | ADATVÉDELEM | SZERZŐI JOGOK | VÁSÁRLÁSI TUDNIVALÓK