Home arrow Products arrow Language Learning Software arrow Helyesek 2010
Login

Cart

Show Cart
Your Cart is currently empty.

Helyesek 2010

10 058 Ft
letölthető
The price includes VAT.

Magyar helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrző, automatikus elválasztó program és szinonimaszótár, valamint bővített automatikus szójavítási lista Microsoft Office 2000, 2003, 2007 és 2010 verziókhoz.

E terméket a Microsoft Office nem magyar nyelvű kiadásaihoz ajánljuk, melyek nem tartalmaznak magyar nyelvhelyességi eszközöket.

Újdonságok a Helyesek 2007-hez képest:

  • Microsoft Office 2010 kompatibilitás, 64-bites verzióval is
  • jelentősen bővített automatikus szójavítási lista
  • nyelvtanilag felülvizsgált, pontosított tartalom

Helyesírás-ellenőrző

A magyar helyesírás-ellenőrző program a MorphoLogic HUMor (High speed Unification based Morphology) technológiájára épül, mely kb. 100 000 alapszó összes alakját ismeri. Ez a magyar nyelv esetében több mint kétmilliárd szóalakot jelent.

A helyesírás-ellenőrző program azokat a szóalakokat fogadja el helyesként, amelyeket a benne működő morfológiai elemző képes a tárolt morfémákból a nyelvi szabályoknak eleget téve összerakni.

Az ismeretlen szavak javításához javaslatokat ad.

Elválasztó program

A magyar elválasztó program a helyesírás-ellenőrzővel megegyezően a MorphoLogic HUMor (High speed Unification based Morphology) technológiájára épül.

Az elválasztó program az egyszerű szótagoló algoritmus mellett felhasználja a morfológiai elemző által biztosított nyelvi szegmentálást, ezzel bírálja felül a szótagolási szabályokat ott, ahol szükséges, pl. igekötők után, vagy szóösszetételi határokon. Ezzel a módszerrel sokkal pontosabb eredményt lehet elérni, mint csak algoritmussal és kivétellistával.

Csak azokat a szavakat választjuk el, amelyeket elemezni tudunk. (A helyesírás-ellenőrző ezeket fogadja el helyesként.) Ha megengednénk az ismeretlen szavak elválasztását, akkor sok hiba keletkezne abból, hogy nem ismerjük ezeknek sem a morfológiai szegmentálását, sem a helyes kiejtését. Az utóbbi idegen szavak elválasztása esetén fontos. Az ebből származó hibák megtalálása a felhasználó számára nehezebb lenne, mint néhány nem elválasztott szó utólagos kézi elválasztása.

Van néhány többjelentésű szó (homonima), melynek helyes elválasztása attól függ, hogy éppen melyik értelmében használjuk. Pl.: "legelőre". Az ilyen szavakban a program csak azokon a helyeken választ el, ahol az elválasztás nem függ a szó jelentésétől. Pl.: "legelő-re".

A program kezeli a hosszú kettős mássalhangzók elválasztását. Pl.: "asz-szony". Az ilyen szavakban elválasztáskor új betű jelenik meg.

Nyelvhelyesség-ellenőrző

A nyelvhelyesség-ellenőrző program felismer olyan helyesírási hibákat, amelyeket a szóellenőrző programok nem tudnak megtalálni, mert a szöveget nem összefüggéseiben, hanem szavanként vizsgálják. Ilyenek pl. a vessző- és egyéb írásjelhibák, valamint az egybeírandó szavak helytelen különírása.

A program nem feltétlenül hibákat jelez, hanem csak figyelmeztet. A jelzések nagy része tényleges hibára utal, mások csak felhívják a figyelmet egy-egy lehetséges hibára. Az utóbbi esetben nekünk kell eldönteni, hogy tényleges hibáról van-e szó. Ehhez a programtól bővebb magyarázatot is kérhetünk, mely a döntéshez szükséges nyelvtani szabályt mutatja meg.

Figyelmeztetést kaphatunk idegen, trágár, valamint hivatalos szövegben kerülendő szavak használata esetén.

A felismert hibacsoportok ki- és bekapcsolhatók, ezzel a program a készülő dokumentummal kapcsolatos igényeinkhez hangolható, pl. az idegen szavak jelzése szakszövegben nem mindig javasolt.

Példa a működésre:

Image

Szinonimaszótár

A szerkesztett dokumentumban szereplő szavak helyettesítésére rokon értelmű szavakat kereshetünk a szinonimaszótárban. A dokumentumban kiválasztott szó akár toldalékolt is lehet, a program a morfológiai elemző segítségével megtalálja a tövét, és ahhoz keres szinonimákat.

A program a szinonimákat jelentéseik szerint csoportosítva mutatja meg. Ez akkor látható, ha a keresett szónak több jelentése is van, és ezekhez a szótár tartalmaz szinonimákat. Pl.: újság (hír), újság (lap) stb.

A jelentések listájának végén utalásokat is láthatunk, ha a keresett szóalak képzett, és az, a képző nélkül más értelemben is kereshető a szótárban. Pl.: újság, lásd: új.

Automatikus szójavítási lista

A Helyesek 2010-ben újdonságként jelent meg, hogy telepíti a MorphoLogic által felülvizsgált és jelentősen bővített automatikus szójavítási listát, mely helytelen/helyes szópárokból áll.

A Helyesek 2010 magyar helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrző, automatikus elválasztó program és szinonimaszótár letöltése.A letöltéshez szükséges a terméksorszám.
 


who bought this product also bought:


SITEMAP | CONTACT | DATA PROTECTION | COPYRIGHT | PURCHASING INFORMATION