Synya Khanty text samples / szinjai hanti szövegek

The following tale was told by Pyotr Nikitich Longortov, recorded, transcribed and translated to Hungarian by Eszter Ruttkay-Miklián.
A alábbi mesét Pjotr Nyikityics Longortov mondta el, leírta és magyarra fordította Ruttkay-Miklián Eszter.
Published in/Megjelent: Nyelvtudományi Közlemények 106. (2009), 186–209.
măša-măša - - hu: Masa-Masa - en: Masha-Masha

The following are sample entries from a Khanty 'explanatory dictionary' in which a native Synya Khanti speaker, Roza Makarovna Rokhtymova explains (tells her associations to) the headwords (taken from Wolfgang Steinitz's Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache (DEWOS)). The dictionary was prompted, recorded, transcribed and translated to Hungarian by Eszter Ruttkay-Miklián.
Az alábbiak példacímszavak egy hanti "értelmező szótár"-ból, amelyben egy szinjai hanti beszélő, Roza Makarovna Rohtimova magyarázza a (Wolfgang Steinitz Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache (DEWOS) című szótárából vett) címszavakat (ill. elmondja az asszociációit a címszóval kapcsolatban). Az anyagot lekérdezte, felvette, leírta és magyarra fordította Ruttkay-Miklián Eszter.
išəkti - - hu: dicsérni - en: to praise
aj - - hu: kicsi - en: little
ujətti - - hu: tudni, találni - en: to know, to find
akań - - hu: játékbaba - en: doll
ŏlti - - hu: aludni, feküdni - en: to sleep, to lie, to be somewhere
oʟti - - hu: toldani - en: to join up
irləti - - hu: elkanyarodni, elágazni - en: to turn off, to branch
as - - hu: Ob - en: Ob
ŏsəm - - hu: párnának való, párna - en: (something used as a) pillow
at - - hu: éjszaka - en: night
iśki - - hu: hideg - en: cold
χošəm - - hu: meleg - en: warm, heat
χăšŋa - - hu: hangya - en: ant
χojti - - hu: megáll, ütközik, fennakad - en: to stop, to touch land, to bump, to get caught
χŭw - - hu: hosszú, messzi, messze, régi - en: long, far, old
χănti - - hu: hanti - en: Khanty
χuχti - - hu: felmászni, felfelé menni - en: to climb up, to go upstream
χopti - - hu: (rén)ökör, herélt állat - en: reindeer ox, castrated animal
χăśti - - hu: maradni - en: to stay
χŏśa - - hu: -hOz, -nÁl - en: to, at
jiti - - hu: jönni - en: to come
jaj - - hu: báty, apai nagybácsi, - en: brother, uncle (father's brother)
jŭkan - - hu: saját - en: own
jŭkan, jŭkana - - hu: helyett - en: instead of
jăχti - - hu: járni - en: to go
kăr - - hu: füzér - en: string
kuʀ - - hu: falu - en: village
lon - - hu: ín, íncérna - en: tendon, tendon string
lŭŋətti - - hu: olvasni, számolni - en: to read, to count
lis - - hu: hurok (csapda) - en: loop (trap)
măšja - - hu: szótlan, csendes, álló(víz) - en: silent, calm, still (water)
mănti - - hu: menni - en: to go
metti - - hu: elfáradni - en: to get tired
puχər - - hu: sziget - en: island
pŭkət - - hu: csapat - en: group
pelńa - - hu: szúnyog - en: mosquito
pirəś - - hu: idős, öreg - en: old
potti - - hu: fagyni, fázni - en: to freeze, to be cold
pitti - - hu: esni, kezdeni - en: To fall, to begin
pitar - - hu: szél (széle valaminek) - en: edge
rămək - - hu: szürkület - en: twilight
săχ - - hu: női bunda - en: women's furcoat
sew - - hu: hajfonat, álhajfonat - en: plait, hair weave
săk - - hu: gyöngy - en: bead
soχəl - - hu: deszka - en: board
sorti - - hu: száradni - en: to dry
sotəp - - hu: késtok - en: knife case